Verksamhet

Vad är Horda Vägförening?

Horda Vägförening är en förening. Medlem i föreningen är fastighetsägare. Ingen medlemsavgift tas ut. Vägföreningar finns på mindre orter för att ta hand om skötsel av vägar och parker. Kostnader för detta står Värnamo kommun för.

Horda Vägförening är en aktiv part i samhället och finns till för att förbättra och göra vårt samhälle trivsamt och attraktivt. Alla medlemmar är viktiga och vi i styrelsen vill gärna få del av era åsikter och idéer för att vi ska kunna arbeta för det som är viktigt för föreningens medlemmar. Välkomna att höra av er direkt till någon av oss eller här på hemsidan.  Vill man engagera sig mer för Horda samhälle genom att hjälpa till med något projekt så är man givetvis också välkommen att höra av sig. Vi har även ett årsmöte varje år i mars då alla medlemmar är välkomna.