MÖTEN

Följande datum 2016 har vi planerat in styrelsemöten:

11 januari
24 februari

Alla medlemmar hälsas välkomna till ÅRSMÖTE
måndagen den 21 mars kl. 19.00

27 april
7 juni
21 september