Alla inlägg av Emma

Kulturstig

Under 2016 har kommunen renoverat den jordkällare som ligger på Ekbackevägen. Jordkällaren har ett historiskt värde och ansågs därför värd att restaurera. Kommunen har även planer på att lägga en kulturstig i området där jordkällaren blir ett av delmålen. Arbetet med kulturstigen kommer fortsätta under första halvåret 2017, för att sedan invigas. Mer information kommer på årsmötet den 20 mars.

Entréplats Horda

Arbetet med att förbättra och förnya Entréplats Horda (grönområdet och grusplanen vid infarten till Horda från väg 27) kommer att påbörjas under sommaren 2016. Kommunen kommer att utföra arbetet med att göra tydligare och bättre parkeringsytor som ska underlätta för samåkning. Grönytorna kommer också att snyggas till så att det blir en inbjudande rastplats.

Entréplats HORDA

Infarten till Horda från väg 27 kommer att få ett nytt utseende under 2016. Det finns idéer om bättre plats för samåkningsparkering, trevliga fikaplatser, grönytor, belysning,
informationstavlor,  något konstverk som symboliserar Horda, m.m.
Kom gärna med dina idéer och synpunkter här!

MÖTEN

Följande datum 2016 har vi planerat in styrelsemöten:

11 januari
24 februari

Alla medlemmar hälsas välkomna till ÅRSMÖTE
måndagen den 21 mars kl. 19.00

27 april
7 juni
21 september

Satsningar 2015-2016

Hösten 2015

Belysning
Kommunen kommer att ta bort de befintliga belysningspollarna i Järnvägsparken och ny belysning, sk. uplights (markbelysning för träd) kommer att monteras under ett par av de stora ekarna.

Lekplats
Den kommunala lekplatsen (infart från Västra Vägen) kommer att rustas upp under v. 36. En sk. fjäderlek kommer att bytas ut och även en lekställning.

2016

Entréplats Horda
Entréplatsen vid infarten från väg 27 i Horda, kommer att göras i ordning med bättre parkeringsytor och trevligare omgivningar, så att det blir en mer välkomnande och tydlig entré till Horda. Det har i kommunen beslutats att detta kommer att göras under år 2016.

Årsmöte 2015

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte i Horda Församlingshem måndagen den 16 mars kl. 19.00

Kl. 19.00 kommer representanter från kommunen (park och fritid) att informera om skötsel och underhåll av Horda samhälle, vad gäller parker och grönområden.

Kl. 20.00 Årliga årsmötesförhandlingar

Därefter bjuder vi på smörgåstårta.

Varmt välkomna!