ARBETSORDNING

Styrelsemöten är inplanerade följande datum:

2015:
23 september
18 november

2016:
24 februari

Årsmöte
21 mars kl .19.00